Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

gaszka
1971 99d0 500
Reposted fromdzony dzony viatulele tulele
1318 795d
gaszka
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
gaszka
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate

August 03 2017

gaszka
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vialittlefool littlefool
gaszka
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaDagarhen Dagarhen

August 02 2017

gaszka
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viagket gket
gaszka
9223 e0c6 500
bed joke
Reposted fromlooque looque viakwasmilosz kwasmilosz
gaszka
gaszka
5394 a884
gaszka
Reposted fromweightless weightless viaPoranny Poranny
gaszka
9120 1081 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaDOBRADUPA DOBRADUPA
gaszka
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasleepingsickness sleepingsickness
gaszka
2541 a2ca
gaszka
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajstrbl jstrbl
gaszka
7217 214e
gaszka
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaszydera szydera
gaszka
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viajstrbl jstrbl
gaszka
5207 6264
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl

August 01 2017

gaszka
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl